Przedszkole

Przedszkole Kolejną instytucją o charakterze opiekuńczo wychowawczym jest przedszkole. Instytucja przewidziana jest dla dzieci od trzeciego do piątego roku życiu. W szczególnych wypadkach mogą uczęszczać do niego dzieci młodsze, czyli takie, które ukończyły drugi roik życia. Pierwsze przedszkola powstały w końcu osiemnastego wieku, ich zadaniem była opieka nad dziećmi. Z czasem zaczęto zauważać, że dzieci poza opieką muszą jeszcze się rozwijać. Prace nad dziećmi wykonują codziennie nauczyciele wychowania przedszkolnego. W trakcie zwyklej zabawy uczą dzieci podstawowych kwestii z zakresu matematyki i języka polskiego. Poza zwykłymi zajęciami w przedszkolu dziecko może rozwijać również swój talent, zazwyczaj odbywa się to na dodatkowych zajęciach z zakresu rytmiki, języka obcego czy karate. Przedszkole, choć tak bagatelizowane przez rodziców odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju dziecka, po pierwsze uczy życia w grupie i porozumiewania się. Kształtuje też nawyki higieniczne związane z toaletą czy dbaniem o ogólną higienę. Poprze liczne zabawy oraz sprzęty dydaktyczne dziecko może rozwijać się intelektualnie i nabywać całkiem nowych zdolności. Poprze zajęcia ruchowe w przedszkolu podopieczny ćwiczy swoją sprawność ruchowa, manualną czy nawet równowagę jest to potrzebne w procesie dalszego kształcenia w szkole podstawowej. Przedszkole jest dobrym miejscem do doskonalenia swoich zdolności oraz pogłębiania wiedzy przez maluchów, nigdzie indziej nie spotkają tak wykwalifikowanej kadry.

Przedszkole
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)